Lust och Fägring

Njutning  Lust  Harmoni

Sexualinformation

Att vara, välja och njuta

Behovet av information

Sexualinformation bland ungdomar är ett viktigt och uppskattat inslag i skolor och på fritidsgårdar. Då jag är utbildad pedagog och har mångårig erfarenhet av arbete i skolans värld är jag van att möta ungdomar i alla åldrar och med olika bakgrund.

Vad är sexualinformation?

Sexualinformation kan anpassas efter gruppens behov och önskemål. 
Vanliga inslag är:

- Friheten att vara, välja och njuta
- Könsanatomi och lustkänslor
- Gränssättning och samtycke
- Sex på nätet och i verkligheten
- Säkert sex och kondomkunskap
- Sexuell utveckling och sexuell identitet

Information och bokning

Då flera pass i följd bokas erhålles rabatt.
Aktuella priser:

1 x 90 min 1800 kr 
2 x 90 min 3400 kr   
3 x 90 min 5000 kr
Alla priser är inklusive moms.

Tel. 073-0571143

Omkostnader tillkommer för bokningar utanför Gävleområdet.

Varför sexualinformation?

Många ungdomar säger att de vill ha mer kunskap och information kring sex och samlevnad. 


Speciellt uppskattat är fokus på lust och njutning!


De berättar också att det är lättare att ställa frågor till någon utomstående som kommer till skolan.